Województwo Śląskie: najsilniej uprzemysłowiony region Polski

Województwo Śląskie jest najbardziej uprzemysłowionym i jednocześnie najgęściej zaludnionym regionem Polski. Położone jest w południowej Polsce, a jego rozwój związany był głównie z górnictwem węgla kamiennego i hutnictwem żelaza.

Województwo Śląskie: najsilniej uprzemysłowiony region Polski

 

Ogólnie o przemyśle w regionie

Województwo Śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region naszego kraju. W jego obrębie znajdują się bogate złoża węgla kamiennego, rudy cynku i ołowiu oraz surowce dla przemysłu budowlanego – wapienie, piaskowce, margle i kreda. Zakończono już eksploatację rud żelaza ze względów ekonomicznych lub z powodu wyczerpania się pokładów surowca. Przemysł skupia się przede wszystkim w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, który zajmuje środkową część województwa oraz w rejonie Rybnika (Rybnicki Okręg Węglowy), Bielska-Białej i Częstochowy. Intensywny rozwój przemysłu na Górnym Śląsku rozpoczął się w XIX wieku. Związany był przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego i hutnictwem żelaza. Jednak wydobycie węgla maleje, a wiele nierentownych kopalni zostało zamkniętych.

Największe zakłady przemysłowe w województwie Śląskim

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej. Energia elektryczna produkowana jest w elektrowniach w Jaworznie, Rybniku i Będzinie. Ponad połowa krajowej produkcji stali i wyrobów walcowanych wytwarzana jest w GOP-ie. Największym, najmłodszym i najnowocześniejszym przedsiębiorstwem jest zbudowana w Dąbrowie Górniczej Huta „Katowice”. Bardzo dobrze rozwinięte hutnictwo przyczyniło się do powstania wielu zakładów przemysłu elektromaszynowego. Wytwarzane są w nich konstrukcje stalowe, ciężkie maszyny dla górnictwa, ciężkie obrabiarki i czołgi. Bardzo ważna rolę odgrywa także przemysł chemiczny i spożywczy. Rozwinięty jest także przemysł elektrotechniczny, wyrobów precyzyjnych, przemysł włókienniczy. Problemem w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, a więc jednocześnie w województwie Śląskim są ogromne przekształcenia środowiska naturalnego. Na terenie GOP-u nie ma praktycznie naturalnych krajobrazów.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz