Pojęcia związane z kredytem

Pojęcia związane z kredytemKredyty należą do bardzo popularnych instrumentów finansowych udostępnianych przez banki. Mimo ich popularności tak naprawdę nie wiemy, czym jest kredyt. Bardzo często nie wiemy też jakie bierzemy na siebie obowiązki zaciągając kredyt, nie znamy też związanych z kredytem pojęć. Postaramy się więc kwestie te przybliżyć.

 

Kredytem nazywa się czasowe udzielenie określonej kwoty pieniędzy. Warunkiem jej udzielenia jest zwrot pieniędzy w określonym przez bank czasie. Czas, w którym udzielona kwota pieniędzy powinna zostać zwrócona jest zapisany w zawartej z bankiem umowie. Za to, że bank udzieli nam pieniędzy musimy oczywiście zapłacić. Opłaty te to nie tylko oprocentowanie, ale także prowizja i marża banku.

Do udzielania kredytów w naszym kraju uprawnione są nie tylko banki. Na mocy ustawy prawo do udzielanie kredytów mają również instytucje kredytowe. Banki działające w naszym kraju mogą udzielać zarówno kredytów złotówkowych, jak i dewizowych. Kredyty w walucie obcej są jednak coraz trudniej dostępne dla indywidualnych klientów.

Zarówno z kredytem udzielonym przez bank, jak i z tym, które udzieliła jedna z uprawnionych instytucji kredytowych wiążą się pewne pojęcie. Terminem, z którym warto się zapoznać jest między innymi rata. Pod pojęciem raty kryje się koszt, który musi ponieść osoba, która wzięła kredyt. Koszt ten trzeba ponosić każdego miesiąca. Rata kredytu złożona jest z dwóch części. Jedna to rata kapitałowa, druga jest ratą odsetkową. O tym, jak wysoka będzie rata odsetkowa decyduje wysokość oprocentowania. Udzielone przez bank pieniądze kredytobiorcy spłacają w ratach malejących lub równych.

Na wysokość oprocentowania kredytu wpływ mają dwa elementy. Jeden z nich to stopa referencyjna, która jest niezależna od banku. Wysokość stopy referencyjnej ustala NBP. Drugim elementem wpływającym na oprocentowanie jest marża. W przypadku marży o jej wysokości każdy bank decyduje sam. Warto więc jej wysokość negocjować zaciągając kredyt w celu zmniejszenia kosztu kredytu.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz