O oprocentowaniu kredytów hipotecznych

O oprocentowaniu kredytów hipotecznychKredyty hipoteczne cieszą się dużą popularnością. Udziela ich spora liczba banków działających na terenie naszego kraju. O tym, w którym banku warto składać wniosek decyduje wysokość oprocentowania kredytu. Wysokość oprocentowania zadecyduje o tym, ile naprawdę pieniędzy kredytobiorca odda bankowi. Od czego zależy wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych?

 

W przypadku kredytu hipotecznego bank proponuje przyszłym kredytobiorcom oprocentowanie zmienne. Składają się na nie dwa elementy:

–        marża banku;

–        stopa procentowa.

Marża banku jest ustalana przez niego samodzielnie. Jej wysokość nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Wysokość marży bardzo często bank ustala kierując się kondycją finansową kredytobiorcy, kwotą kredytu i wysokością wkładu własnego. Kredytobiorcy mają możliwość negocjowania wysokości marży. Wystarczy więc na przykład zgromadzić wyższy wkład własny, aby bank sam zaproponował niższą marżę. W niektórych bankach na obniżenie marży mogą liczyć ci kredytobiorcy, którzy zdecydują się wykupić dodatkowe instrumenty finansowe zaproponowane przez bank.

Stopa procentowa określana również jako stopa referencyjna jest elementem niezależnym od banku. Mianem stopy referencyjnej określa się cenę pożyczek międzybankowych; banki bowiem pożyczają od siebie nawzajem pieniądze. Dzięki temu mogą udzielać kredytów. Wysokość stopy referencyjnej zależy od tego, jaka koniunktura panuje na rynku. Zależna jest więc zarówno od kondycji gospodarki światowej, jak i kondycji gospodarki krajowej. W przypadku kredytów złotówkowych stawka referencyjna to WIBOR. Kredyty hipoteczne opierają się na stopach WIBOR 3M, czyli trzymiesięcznych. Stopy referencyjnej zmieniają się nieustannie, są aktualizowane przez bank w określonych terminach. Wpływa to na zmianę wysokości oprocentowania kredytu i wysokość miesięcznych rat.

Banki udzielając kredytów nie mają żadnego wpływu na wysokość stopy referencyjnej, która jest jednym z elementów składających się na oprocentowanie. Mogą decydować jedynie o wysokości marży.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz