O niektórych okręgach przemysłowych w Polsce

Zalążki przyszłych okręgów przemysłowych – górnośląskiego, sudeckiego, łódzkiego, bielskiego –  zaczęły tworzyć się w naszym kraju w drugiej połowie XIX wieku. Zobaczmy, jaki przemysł skoncentrowany został w kilku z nich.

O niektórych okręgach przemysłowych w Polsce

 

Górnośląski Okręg Przemysłowy

Jest największy spośród wszystkich okręgów przemysłowych w naszym kraju. Jest okręgiem wyspecjalizowanym w zakresie przemysłu paliwowo-energetycznego i metalurgicznego. Są branże, które wykorzystują występującą na Górnym Śląsku bardzo bogatą bazę surowcową. Ważne obiekty przemysłowe w GOP to między innymi: Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej, kopalnie węgla kamiennego „Wujek” i „Wieczorek” w Katowicach, elektrociepłownia w Tychach.

 

Bielski Okręg Przemysłowy

Okręg ten rozciąga się od Cieszyna aż po Żywiec i Andrychów. To okręg o starych (sięgają XIX wieku) tradycjach włókienniczych. Zakłady włókiennicze zlokalizowane są w Bielsku-Białej i Andrychowie. Z czasem na terenie Bielskiego Okręgu Przemysłowego rozwinęły się także inne gałęzie przemysłu. Zostały one zlokalizowane między innymi w fabrykach narzędzi na terenie Cieszyna, Skoczowa i Goleszowa. W Skoczowie i Kętach powstały zakłady metalurgiczne i odlewnie. Dużą rolę odgrywają także Zakłady Chemiczne w Czechowicach-Dziedzicach i Częstochowie oraz kopalnia węgla w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Opolski Okręg Przemysłowy

Charakterystyczną cechą tego okręgu jest różnorodna struktura przemysłu. Wynika ona zarówno z bogatego zaplecza surowcowego (zaplecze to posłużyło do rozwoju przemysłu mineralnego), jak i z  sąsiedztwa Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który jest bardzo chłonnym rynkiem zbytu. W Opolskim Okręgu Przemysłowym rozwinął się przemysł: wapienny (w Rejowcu), cementowy (cementownie Odra i Groszowice w Opolu, Górażdże oraz  w Strzelcach Opolskich), chemiczny, metalurgiczny (huta w Zawadzkiem), obuwniczy, spożywczy, odzieżowy. Stolicą okręgu jest Opole, które także jest ośrodkiem przemysłowym. Działają tutaj między innymi Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz Wytwórnia Części do Samochodów Osobowych.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz