O hutnictwie żelaza

Hutnictwo w Polsce opiera się na rudzie żelaza, która w całości jest importowana. Nasz kraj nie dysponuje bowiem dużymi zasobami wysokiej jakości rudami żelaza – magnetyty, hematyty. W większości są to złoża zawierające niską zawartość metalu, najczęściej są to syderyty zawierające przeciętnie 30 procent żelaza. Eksploatację tych złóż już zakończono ze względów ekonomicznych lub z powodu wyczerpania się pokładów surowca.

O hutnictwie żelaza

 

Metody wytapiania żelaza stosowane obecnie niewiele różnią się od tych, które stosowane były w XIX wieku. Pełny cykl produkcyjny w hutnictwie żelaza składa się z czterech etapów:

1.Przygotowanie rudy, które polega na jej mechanicznym rozkruszeniu, sortowaniu i uśrednieniu;

2.Wytop surówki w wielkim piecu. Wsadem do pieca są: ruda żelaza, koks i topniki. Surówka jest miękka, w jej składzie aż 10 procent to domieszki;

3.Produkcja stali, która zawiera 99 procent żelaza odbywa się w piecach elektrycznych. Podczas przetapiania surówki dodawany jest do niej złom oraz dodatki, które uszlachetniają stal;

4.Obróbka stali, walcowanie, formowanie, odlewanie.

Odlewanie stali w hutach może odbywać się jedną z dwóch metod: tradycyjną lub ciągłego odlewania. Metoda pierwsza polega na tym, że stal odlewana jest z kadzi odlewniczych jednocześnie do dwóch wlewnic. Są one następnie przekazywane do walcowani. Metoda ciągłego odlewania polega na tym, że stal wlewa się do specjalnie chłodzonych form.

 

Po II wojnie światowej wybudowano w Polsce trzy ogromne kombinaty hutnicze. Wybierając dla nich lokalizację nie wzięto pod uwagę czynników ekonomicznych, kierowano się względami politycznymi. Największym i najnowocześniejszym spośród tych kombinatów jest Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej. Na plus tek lokalizacji przemawia bliskość zaopatrzenia w węgiel koksujący oraz hutnicze tradycje obszaru. Minusem jest ogromne zużycie wody, której brakuje w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym oraz wzrost zanieczyszczenia pyłami i gazami. Bardzo niekorzystne dla środowiska i zabytków Krakowa miało powstanie huty im. T. Sendzimira.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz