Jakie koszty składają się na kredyt hipoteczny?

Jakie koszty składają się na kredyt hipotecznyKredyt hipoteczny to najczęściej zobowiązanie na bardzo długi okres. Kredyty hipoteczne najczęściej biorą osoby, które zamierzają kupić mieszkanie lub dom jednorodzinny. Z kredytem hipotecznym wiążą się różnego rodzaju opłaty, które podnoszą jego koszt, a które są konieczne. Jakie to koszty?

 

Oprocentowanie

To podstawowy koszt, który muszą ponieść wszystkie osoby zaciągające kredyt. Rozpoczynając spłacani kredyt, kredytobiorca będzie oddawał w miesięcznych ratach nie tylko kwotę, którą pożyczył mu bank. Rata zostanie powiększona również o naliczone od sumy kredytu odsetki. Więcej odsetek trzeba oddać w przypadku, gdy oprocentowanie kredytu jest wysokie. W poszczególnych bankach różnice w oprocentowaniu są obecnie tak niewielkie, że w zasadzie nie ma znaczenia, w którym banku zostanie złożony wniosek kredytowy.

Ubezpieczenie

W przypadku kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania wymogiem stawianym przez bank jest ubezpieczenie nieruchomości. Jednym z rodzajów polis, które kredytobiorca musi wykupić jest ubezpieczenie pomostowe. W tym przypadku ważność polisy wygasa w chwili dokonania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Bank może wymagać także ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ubezpieczenie to nie dotyczy wszystkich osób, które zaciągają kredyt hipoteczny, a jedynie tych, którzy nie zgromadzili 20 procent wkładu własnego. Dodatkowo koniecznie trzeba ubezpieczyć samą nieruchomość. Wiele banków wymaga obecnie wykupienia także ubezpieczenia na życie.

Prowizja

Jest rekompensatą za ryzyko, które bank ponosi udzielając kredytu. Wysokość prowizji każdy bank ustala samodzielnie. Jej wysokość może więc być symboliczna; bank może też odstąpić od jej pobierania. Prowizja jest opłatą naliczaną tylko raz, najczęściej jest pobierana jednorazowo przy wypłacie kredytu.

Koszty dodatkowe bardzo mocno wpływają na koszt kredytu hipotecznego. Wysokość niektórych kosztów można zmniejszyć negocjując z bankiem. Należy do nich między innymi pobierana przez bank prowizja.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz