Jak przewiduje się w Polsce pogodę?

Jak przewiduje się w Polsce pogodę?

Prognozy pogody pozwalają na przewidywanie, jaką aurę będziemy mieć w danym miejscu za godzinę, za 12 godzin, czy jutro i w kolejne dni. Prognozy cechują się pewnym stopniem sprawdzalności, mierzonej w procentach.

Zanim jednak w telewizji czy w internecie zobaczymy aktualną prognozę pogody, ktoś musi wykonać dokładne pomiary meteorologiczne.

Jak przygotowane są prognozy?

Przy sporządzaniu prognoz pogody ośrodki meteorologiczne bazują na obserwacjach, które powinny być prowadzone synchronicznie – w tym samym czasie, w wielu miejscach, przy zastosowaniu dokładnie tej samej metody i szybko przekazywane do danego ośrodka. Prognozowaniem na ich podstawie pogody na kolejne dni zajmują się synoptycy, którzy przygotowują numeryczne prognozy pogody.
W Polsce odpowiedzialność za zarządzanie systemem gromadzenia, przesyłania, przetwarzania danych i rozpowszechniania opracowań meteorologicznych, w tym prognoz, ponoszą krajowe służby pogody, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z kolei pomiary meteorologiczne są standaryzowane przez Światową Organizację Meteorologiczną, która stanowi agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rola stacji meteorologicznych

Prognozy pogody nie mogłyby być wykonane, jeśli nie odbyłyby się podstawowe pomiary meteorologiczne na stacjach pogodowych. Zarówno same pomiary, jak i obserwacje wizualne są wykonywane w tzw. terminach pomiarowych, ustalanych w czasie uniwersalnym (UTC). Obecnie pomiary meteorologiczne we wszystkich stacjach w Polsce są wykonywane automatycznie, ale kilkadziesiąt lat temu robili je meteorolodzy niezależnie względem siebie. W Polsce aktualnie są 63 stacje synoptyczne, w których dokładnie co godzinę przez całą dobę są wykonywane obserwacje.

Natomiast na stacjach klimatologicznych pomiary są wykonywane 3 razy na dobę, w głównych terminach pomiarowych, które przypadają w godzinach 6:00, 12:00 oraz 18:00 czasu uniwersalnego. Podstawowe przyrządy pomiarowe, które są stosowane do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza są przechowywane w klatce meteorologicznej, znajdującej się na wysokości 2 metrów nad poziomem gruntu. Wykonuje się w nich pomiary temperatury powietrza, wilgotności powietrza, kierunku i prędkości wiatru, pomiary opadów, grubości pokrywy śnieżnej i pomiary wizualne np. zachmurzenia.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz