Jak przemysł wpływa na środowisko naturalne?

Zakłady przemysłowe emitują do atmosfery pyły i gazy. Wciąż też zdarza się, że spuszczają ścieki, które zatruwają wody powierzchniowe i podziemne. Zakłady przemysłowe wpływają więc negatywnie na środowisko naturalne. Przez lata w Polsce zasady ochrony przyrody były lekceważone, a i dzisiaj jest z tym bardzo różnie.

Jak przemysł wpływa na środowisko naturalne?

Błędy z przeszłości

Do obecnego stanu środowiska naturalnego przyczyniły się popełnione w przeszłości błędy. W minionym okresie pierwsze miejsce zajmował model industrializacji. Zakładał on rozwój przemysłu ciężkiego. Za symbol postępu cywilizacyjnego uważano wówczas dymiące kominy fabryk. Popełniono wówczas mnóstwo błędów: wielkie zakłady przemysłowe lokalizowano w nieodpowiednich miejscach, czasem nadmiernie je koncentrowano. Błędem było także kładzenie nacisku na górnictwo i energetykę oraz stosowanie przestarzałych technologii, które zatruwały środowisko naturalne.

 

Co zanieczyszcza środowisko?

Na początku lat 90. XX wieku stopień skażenia wód w Polsce wyglądał dramatycznie. 35 procent rzek miało wodę, która nie nadawała się nawet do celów gospodarczych. Do rzek odprowadzano ścieki przemysłowe powstające między innymi przy uszlachetnianiu surowców, myciu półproduktów i wyrobów końcowych, przy wydobywaniu surowców. Najbardziej groźne substancje zanieczyszczające wodę to: detergenty, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (zawierają wiele substancji rakotwórczych), PCB, fenole, węglowodory  chlorowane, cyjanki, toksyczne ropopochodne związki organiczne, metale ciężkie. Substancje te zagrażają środowisku naturalnemu także dzisiaj. Największa koncentracja zanieczyszczeń występuje w regionach silnie uprzemysłowionych, na przykład na Górnym Śląsku. Na szczęście dzisiaj coraz więcej ścieków przemysłowych jest oczyszczanych, a montowane w zakładach przemysłowych filtry wychwytują do 90 procent pyłów.

 

W niektórych, silnie zurbanizowanych i mocno uprzemysłowionych regionach naszego kraju doszło do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną rozwoju wielu chorób.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz