Hutnictwo żelaza w Polsce

Hutnictwo żelaza ma w Polsce bardzo długie tradycje. Rozwijało się intensywnie nawet tam, gdzie rudy żelaza miały bardzo niską jakość. W XIX wieku za złoża odpowiednie do eksploatacji uznawano nawet te, które miały 20 – 30 procent żelaza w rudzie.

Hutnictwo żelaza w Polsce

 

Zawartość żelaza w rudzie oczywiście nie uległa zmianie. W Polsce bardzo mało jest wysokiej jakości rud żelaza, przeważają syderyty, w których jest przeciętnie 30 procent żelaza. Eksploatacja tych złóż w większości została już zakończona z przyczyn ekonomicznych lub z powodu wyczerpania się pokładów. W naszych hutach wykorzystywana jest więc ruda, którą w całości importujemy. W latach 70. XX wieku odkryto rudy żelaza w okolicach Suwałk. Planowano usytuowanie przemysłu metalurgicznego na Suwalszczyźnie. W rudach tych zawartość żelaza także nie przekracza 30 procent, ale za to zawierają wanad i tytan. Bardzo szybko stworzono więc plany budowy kopalń. Okazało się jednak, że wydobywanie żelaza w tym regionie jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych. Niekorzystne były zarówno warunki zalegania złoża, jak i jego głębokość wynosząca około 1000 metrów. Od wydobywania na szczęście więc odstąpiono, co pozwoliło zachować w nienaruszonym stanie przepiękny krajobraz Suwalszczyzny.

O lokalizacji hut decyduje nie tylko baza surowcowa, ale także czynnik energetyczny. Z powodu bardzo bogatych złóż węgla kamiennego, wiele hut zostało ulokowanych na Górnym Śląsku. Najważniejszą, najnowszą i najbardziej nowoczesnym zakładem hutniczym jest wybudowana w latach 70. XX wieku w Dąbrowie Górniczej huta „Katowice”. Z uwagi na profil produkcji do cenionych hut należą te, które znajdują się w: Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Łaziskach Górnych, Gliwicach, Sosnowcu, Będzinie. Większość z nich wyspecjalizowała się w produkcji stali, wyrobów walcowanych, stali specjalnych. W hutnictwie żelaza pełny cykl produkcyjny składa się z czterech etapów. Pierwszy etap to przygotowanie rudy, czwarty to obróbka stali, walcowanie, formowanie, odlewanie.

Udział Polski na światowym rynku produkcji stali znacząco spadł.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz