Górnośląski Okręg Przemysłowy

Górnośląski Okręg Przemysłowy jest najgęściej zaludnionym i najintensywniej uprzemysłowionym regionem naszego kraju. Jednocześnie należy do jego z  najgęściej zaludnionych i najintensywniej uprzemysłowionych obszarów Europy.

Górnośląski Okręg Przemysłowy

 

Górnośląski Okręg Przemysłowy położony jest w obrębie Wyżyny Śląskiej, w południowej Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje Wyżynę Katowicką i przygraniczne tereny mezoregionów, które z nią sąsiadują: Garbu Tarnogórskiego i Pagórów Jaworznickich.

 

Bogate złoża węgla kamiennego

W obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, między Sosnowcem na wschodzie, Zabrzem na zachodzie a Mikołowem na południu, występują bogate złoża węgla kamiennego. Wykształciły się one w postaci niecki zajmującej dość spory obszar. Najbardziej zasobne w węgiel są warstwy siodłowe. Podkłady węgla w GOP mają maksymalną miąższość 24 metry i należą do jednych z najgrubszych na świecie. Są one rozdzielone przez łupki ilaste i piaskowce. Przemysł na Górnym Śląsku rozwinął się głównie dzięki pokładom węgla kamiennego. Do rozwoju przemysłu przyczyniły się także rudy cynku i ołowiu.

 

Wysoki stopień urbanizacji

W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym skupionych jest kilkanaście dużych miast, które występują na stosunkowo małym obszarze. W efekcie GOP charakteryzuje się największą w Polsce gęstością zaludnienia. Jednocześnie GOP jest rejonem, w którym udział ludności miejskiej jest największy, przekracza 92 procent populacji. Najważniejszym miastem górnośląskiej aglomeracji są Katowice. Są one najważniejszym ośrodkiem naukowym, kulturalnym i usługowym w GOP-ie. Sosnowiec, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Chorzów to miasta, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. Na peryferiach aglomeracji wybudowane zostały duże osiedla, które pełnią przede wszystkim funkcje mieszkaniowe i usługowe.

 

Od lat 90. Górnośląski Okręg Przemysłowy, a szczególnie przemysł wydobywczy przechodzi restrukturyzację. W jej ramach zostało zlikwidowanych wiele najmniej rentownych kopalń. Przez wiele lat stopa bezrobocia w rejonie była najniższa w Polsce.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz