Co to jest Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania?

Co to jest Roczna Rzeczywista Stopa OprocentowaniaZe wskaźnikiem tym możemy się spotkać w spotach reklamujących bankowe kredyty albo udzielane przez instytucje pozabankowe pożyczki. Czym jest Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania określana skrótem RRSO?

 

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania pokazuje, jaki jest stosunek między kwotą kredytu udzielonego przez bank lub firmę pożyczkową a kosztami, które ponosi pożyczkobiorca. Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty związane z bankowym kredytem lub pożyczką z parabanku lub firmy pożyczkowej. Na RRSO składa się więc:

–        odsetki;

–        opłata przygotowawcza;

–        ubezpieczenie kredytu;

–        dodatkowe opłaty.

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania uwzględnia także jak zmieniają się przepływy finansowe, które wiążą się ze spłacaniem kredytu/pożyczki przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej lub pożyczkowej.

Ustawa o kredycie konsumenckim precyzuje w jaki sposób powinna być obliczana Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. Dodatkowo ustawa ta bardzo szczegółowo określa, jakie koszty należy wziąć pod uwagę przy jej obliczaniu. Dzięki temu RRSO jest obliczana w taki sam sposób niezależnie od tego, czy bierzemy kredyt w banku czy pożyczkę w instytucji pozabankowej. Do tego rodzaj kredytu albo pożyczki nie wpływa na sposób obliczania RRSO.

Wysokość niektórych opłat związanych z kredytem lub pożyczką jest częściowo regulowana z góry. I tak wysokość odsetek w przypadku kredytu konsumenckiego nie może przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski plus 3,5 punktu procentowego. Oznacza to, że biorąc dzisiaj kredyt lub pożyczkę bank albo firma pożyczkowa nie mogą naliczyć nam wyższych odsetek jak 10 procent. Pozaodsetkowe koszty składające się na kredyt lub pożyczkę nie mogą przekroczyć kwoty 25 procent udzielonej przez bank sumy kredytu lub firmę pożyczkową. Warto też wiedzieć, że jeżeli w umowie kredytu konsumenckiego wartość Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania nie została podana, to z mocy prawa jest to kredyt bezodsetkowy. Na mocy ustawy banki i instytucje pożyczkowe mają obowiązek informowania o wysokości RRSO.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz